Ukraina: Skończyły się pieniądze na wojenkę. — Wirtualna Polonia

Ukraińskie siły zbrojne na początku obecnego roku kalendarzowego praktycznie przestały finansować zakupy nowego sprzętu wojskowego oraz remonty starego. Informację tą zamieścił na swoim blogu Iwan Winnik, sekretarz komitetu bezpieczeństwa narodowego Rady Najwyższej w Kijowie. via Ukraina: Skończyły się pieniądze na wojenkę. — Wirtualna Polonia

■■ ​Po nazwisku i po pysku ■■ —

Kłamstwo założycielskie III RP w swojej bezczelności i nikczemności niczym nie różniło się od PKWN, czyli kłamstwa założycielskiego tak zwanej polski ludowej. W obu przypadkach przyszłych namiestników rządzących Polską dobierano według znanego klucza, czyli gotowości do zdrady i poddaństwa silniejszym. via ■■ Po nazwisku i po pysku ■■ —

Trudności u poranka…

Próbuję sobie wynaleźć jakieś nowe haniebności…  I nic! Nie potrafię. Natomiast te stare tak nam spowszedniały, tak się rozkrzewiły, tak na każdym kroku je spotykamy, że trudno wykrzesać z siebie należytą do nich złość i odrazę. – Czy tak właśnie przebiega moralne umieranie?