Kongres jakiej płci?

Byłam na Kongresie Kobiet. Krótko, bo krótko – tylko na rozpoczęciu. Były tam widoczne 2 kobiety – Małgorzata Kidawa-Błońska i Kazimiera Szczuka.O reszcie trudno powiedzieć, kto to był, z tego co znam z lustra, raczej inna płeć!       , Reklamy

■■ ​Po nazwisku i po pysku ■■ —

Kłamstwo założycielskie III RP w swojej bezczelności i nikczemności niczym nie różniło się od PKWN, czyli kłamstwa założycielskiego tak zwanej polski ludowej. W obu przypadkach przyszłych namiestników rządzących Polską dobierano według znanego klucza, czyli gotowości do zdrady i poddaństwa silniejszym. via ■■ Po nazwisku i po pysku ■■ —

Trudności u poranka…

Próbuję sobie wynaleźć jakieś nowe haniebności…  I nic! Nie potrafię. Natomiast te stare tak nam spowszedniały, tak się rozkrzewiły, tak na każdym kroku je spotykamy, że trudno wykrzesać z siebie należytą do nich złość i odrazę. – Czy tak właśnie przebiega moralne umieranie?