Kongres jakiej płci?

Byłam na Kongresie Kobiet. Krótko, bo krótko – tylko na rozpoczęciu. Były tam widoczne 2 kobiety – Małgorzata Kidawa-Błońska i Kazimiera Szczuka.O reszcie trudno powiedzieć, kto to był, z tego co znam z lustra, raczej inna płeć!       , Reklamy

■■ ​Po nazwisku i po pysku ■■ —

Kłamstwo założycielskie III RP w swojej bezczelności i nikczemności niczym nie różniło się od PKWN, czyli kłamstwa założycielskiego tak zwanej polski ludowej. W obu przypadkach przyszłych namiestników rządzących Polską dobierano według znanego klucza, czyli gotowości do zdrady i poddaństwa silniejszym. via ■■ Po nazwisku i po pysku ■■ —